Financiering

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Thuiszorg persoonlijke verzorging wordt gedekt door de basisverzekering. De financiering van de thuiszorg gaat via uw zorgverzekeraar of met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Voor huishoudelijke hulp, ondersteunende begeleiding, ambulante begeleiding en dagbesteding kan u gebruik maken van de Wmo. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. U kan bij uw gemeente een indicatie aanvragen voor de ondersteuning die u nodig heeft. De financiering van de Wmo gaat via een persoonsgebonden budget (PGB). Hier vindt u meer informatie over de Wmo.

Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. Vanaf 1 januari 2019 kost ondersteuning vanuit Wmo voor alle huishoudens maximaal € 17,50 per vier weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen.

Wet langdurige zorg (Wlz)Heeft u recht op Wlz dan kan u bij ons terecht met een persoonsgebonden budget (PGB) indicatie. De financiering van de Wlz gaat via een persoonsgebonden budget (PGB). Informatie hier over kunt u vinden op

Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, betaalt hij/zij echter wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Alle informatie hierover kunt u vinden op de website van Zorgverzekering Informatie Centrum.