Gezinszorg

Bij het bieden van begeleiding binnen het gezin gezinsbegeleiding wordt er een gezinsgerichte benadering toegepast. Het mogelijk maken van een veilige opgroei omgeving van een staat hierin centraal.

Allereerst wordt het probleem binnen het gezin en de sterke- en zorgpunten op elk leefgebied in kaart gebracht en bewerkt. Dit moet leiden tot het opbouwen van een vertrouwensband met ouder en kind, het terug vinden van de eigen kracht van ouders. Ouders leren de basisopvoedvaardigheden en leren grenzen te stellen.

Soms is het voor sommige gezinnen van belang een balans te vinden in de eigen cultuur en de Nederlandse cultuur. Ook daarin kan laagdrempelige begeleiding worden geboden met als doel zekerder te staan en als gezin beter te functioneren binnen de Nederlandse samenleving. Wij proberen het sociaalnetwerk ook bij het gezin te betrekken. Wederzijdse begrip komt hier ook aan de orde en leid naar het voorkomen van zorgen in de toekomst.